STEM là gì - Cafe Sáng với VTV3 Học Viện Kidscode STEM

STEM là gì - Cafe Sáng với VTV3

05/ 05/ 2020 13:29:48 0 Bình luận

Việt Nam đang thúc đẩy triển khai giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông để học sinh hướng đến các hoạt động thực hành và vận dụng kiến thức để tạo ra sản phẩm hoặc giải quyết các vấn đề của thực tế cuộc sống.

Vậy STEM là gì? Phương pháp này khi đưa vào áp dục trong chương trình giáo dục của Việt Nam sẽ có những thuận lợi và khó khăn như thế nào? Hãy cùng theo dõi cuộc trao đổi ngay sau đây cùng Café sáng với VTV3 để có thêm những góc nhìn về vấn đề này.