VEX GO (8+) Học Viện Kidscode STEM

VEX GO (8+)


VEX GO Kits

Bộ robot VEX GO Kits      VEX GO Kits bao gồm các hoạt động vui chơi, hợp tác, thực hành, tư duy khuyến khích tất cả học sinh tham gia....
Liên hệ Chi tiết

Mạch Điều Khiển VEX GO

Mạch điều khiển VEX GO    Sử dụng mạch điều khiển VEX GO giúp bạn làm cho hệ thống VEX GO trở nên sống động bằng cách lập trình Động cơ và...
Liên hệ Chi tiết

Động cơ thông minh VEX GO

Động cơ thông minh VEX GO    Động cơ VEX GO thay đổi năng lượng điện thành chuyển động quay có thể được sử dụng trong các mô hình VEX GO. Động cơ...
Liên hệ Chi tiết

GO LED Bumper Switch

GO LED Bumper Switch     GO LED Bumper vừa là đèn chiếu sáng vừa là công tắc cản.     Là một cảm biến, LED Bumper có thể được sử dụng...
Liên hệ Chi tiết

Cảm Biến GO Eye

Cảm biến GO Eye    Cảm biến GO Eye phát hiện xem có vật thể hiện diện hay không và màu sắc của vật thể đó. Phát hiện màu là đỏ hoặc xanh lá...
Liên hệ Chi tiết

VEX GO Classroom Bundles - Gói VEX GO cho lớp học

VEX GO Classroom Bundles - Gói VEX GO cho lớp học VEX GO dạy các nguyên tắc cơ bản của STEM thông qua các hoạt động thực hành giúp học sinh...
Liên hệ Chi tiết