VEX GO (8+) Học Viện Kidscode STEM

VEX GO (8+)


VEX GO Kits

Bộ robot VEX GO Kits        VEX GO là một trong những dòng sản phẩm của hãng VEX Robotics, được thiết kế dành riêng cho học sinh tiểu học...
Liên hệ Chi tiết

VEX GO Classroom Bundles - Gói VEX GO cho lớp học

VEX GO Classroom Bundles - Gói VEX GO cho lớp học VEX GO là một trong những dòng sản phẩm của hãng VEX Robotics, được thiết kế dành riêng cho học...
Liên hệ Chi tiết

Động cơ thông minh VEX GO

Động cơ thông minh VEX GO    Động cơ VEX GO thay đổi năng lượng điện thành chuyển động quay có thể được sử dụng trong các mô hình VEX GO. Động cơ...
Liên hệ Chi tiết

GO LED Bumper Switch

GO LED Bumper Switch     GO LED Bumper vừa là đèn chiếu sáng vừa là công tắc cản.     Là một cảm biến, LED Bumper có thể được sử dụng...
Liên hệ Chi tiết

Cảm Biến GO Eye

Cảm biến GO Eye    Cảm biến GO Eye phát hiện xem có vật thể hiện diện hay không và màu sắc của vật thể đó. Phát hiện màu là đỏ hoặc xanh lá...
Liên hệ Chi tiết

VEX GO Competition Field Kit - Bộ sa bàn thi đấu VEX GO

VEX GO Competition Field Kit - Bộ sa bàn thi đấu VEX GO VEX GO là một nền tảng robot được thiết kế dành cho học sinh Tiểu học để học về...
Liên hệ Chi tiết