VEX GO (8+) Học Viện Kidscode STEM

VEX GO (8+)


Mạch Điều Khiển VEX GO

Mạch điều khiển VEX GO Sử dụng mạch điều khiển VEX GO giúp bạn...
Liên hệ Chi tiết

Động cơ thông minh VEX GO

Động cơ thông minh VEX GO ...
Liên hệ Chi tiết

GO LED Bumper Switch

GO LED Bumper Switch ...
Liên hệ Chi tiết

Cảm Biến GO Eye

Cảm biến GO Eye ...
Liên hệ Chi tiết

Nam Châm Điện VEX GO

Nam châm điện VEX GO ...
Liên hệ Chi tiết