VEX EXP (14+) Học Viện Kidscode STEM

VEX EXP (14+)


VEX EXP Education Kit

Robot VEX EXP là robot giáo dục giành cho học sinh Trung học phổ thông và đại học. Bộ robot VEX EXP bao gồm các bộ phận cơ bản để xây dựng robot...
Liên hệ Chi tiết

Robot VEX EXP Classroom Bundles

Robot VEX EXP là robot giáo dục phổ thông và đại học, bao gồm các mảnh ghép, bộ điều khiển, cảm biến và công cụ lập trình để học sinh và...
Liên hệ Chi tiết