Video các cuộc thi STEM Robot Học Viện Kidscode STEM

Video các cuộc thi STEM Robot

Cuộc thi Robot tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

 

 

Cuộc thi sáng tạo STEM Robot huyện Thanh Chương-Nghệ An

Chủ đề: Robot chinh phục Đảo Chè

 

Ngày hội STEM huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

 

 

Cuộc thi đấu Robot - Giải phóng miền nam 30/4

tại ngày hội STEM Huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình

 

 

Ngày hội STEM 2018: "Chạm 4.0"