VEX IQ (11+) Học Viện Kidscode STEM

VEX IQ (11+)


12%
Robot VEX IQ Education Kit (thế hệ thứ 2) Robot VEX IQ Education Kit (thế hệ thứ 2)

Robot VEX IQ Education Kit (thế hệ thứ 2)

Robot giáo dục VEX IQ Education Kit (thế hệ thứ 2) Robot giáo dục VEX IQ...
18.540.000₫
21.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết
8%
Robot VEX IQ Competition Kit (thế hệ thứ 2) Robot VEX IQ Competition Kit (thế hệ thứ 2)

Robot VEX IQ Competition Kit (thế hệ thứ 2)

Robot giáo dục VEX IQ Competition Kit (thế hệ thứ 2) Robot giáo dục VEX IQ...
26.800.000₫
29.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết
25%
Bộ công cụ bổ trợ cuộc thi VEX IQ (thế hệ thứ 2) Bộ công cụ bổ trợ cuộc thi VEX IQ (thế hệ thứ 2)

Bộ công cụ bổ trợ cuộc thi VEX IQ (thế hệ thứ 2)

Robot VEX IQ - Robot giáo dục VEX IQ Competition Kit (thế hệ thứ 2) Robot VEX IQ Competition Kit là robot giáo dục...
8.260.000₫
11.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết
23%
Phụ kiện cuộc thi VIQC Slapshot 2022 Phụ kiện cuộc thi VIQC Slapshot 2022

Phụ kiện cuộc thi VIQC Slapshot 2022

- Hướng dẫn thi đấu - Hình ảnh toàn bộ phụ kiện ...
5.370.000₫
7.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết
12%
Sân thi đấu VEX IQ Sân thi đấu VEX IQ

Sân thi đấu VEX IQ

Sân thi đấu robot VEX IQ VEX IQ dựa trên các mảnh ghép bằng nhựa được thiết kế đặc biệt để chế tạo các...
13.210.000₫
15.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ Robot VEX IQ Foundation Add-on Kit (thế hệ thứ 1)

Bộ robot VEX IQ Foundation Add-on Kit VEX IQ Foun dation Add-on kit là...
Liên hệ Chi tiết