VEX IQ (11+) Học Viện Kidscode STEM

VEX IQ (11+)


Robot VEX IQ Education Kit (thế hệ thứ 2)

Robot giáo dục VEX IQ Education Kit (thế hệ thứ 2) Robot giáo dục VEX IQ...
Liên hệ Chi tiết

Robot VEX IQ Super Kit

Robot giáo dục VEX IQ Super Kit Robot giáo dục VEX IQ Super Kit...
13.500.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ Robot VEX IQ Foundation Add-on Kit

Bộ robot VEX IQ Foundation Add-on Kit VEX IQ Foun dation Add-on kit là...
Liên hệ Chi tiết

Bộ công cụ bổ trợ cuộc thi VEX IQ

Bộ công cụ bổ trợ cuộc thi VEX IQ Bộ công cụ bổ trợ...
Liên hệ Chi tiết

Mạch Điều Khiển Robot VEX IQ

Mạch điều khiển Robot VEX IQ : Mạch điều khiển Robot VEX IQ...
Liên hệ Chi tiết

Động Cơ Robot VEX IQ

ĐỘNG CƠ VEX IQ Động cơ robot VEX IQ sử dụng bộ vi điều...
Liên hệ Chi tiết