VEX V5 (14+) Học Viện Kidscode STEM

VEX V5 (14+)


Bộ Robot VEX V5 Starter Kit

Bộ robot giáo dục VEX V5 Starter Kit     Bộ robot giáo dục VEX V5 Starter Kit hoàn hảo cho bất kỳ lớp học STEM hoặc Khoa học Máy tính nào,...
Liên hệ Chi tiết

Bộ Robot VEX V5 Competition Starter Kit

Bộ Robot VEX V5 Competition Starter Kit      Bộ robot VEX V5 Competition Starter kit cung cấp các chi tiết cần thiết để các bạn sáng tạo thiết kế robot tham...
Liên hệ Chi tiết

Bộ Robot VEX V5 Competition Super Kit

Bộ Robot VEX V5 Competition Super Kit      Bộ robot VEX V5 Competition Super Kit cung cấp cho các đội chơi nhiều các bộ phận khác nhau cho phép các đội...
Liên hệ Chi tiết

Mạch Điều Khiển Robot VEX V5

Mạch điều khiển robot  VEX V5     Mạch điều khiển robot VEX V5 đóng vai trò là bộ não của robot, điều khiển mọi hoạt động của robot. Người dùng có...
Liên hệ Chi tiết

Bộ Điều Khiển V5

Bộ điều khiển V5     Bộ điều khiển V5 cung cấp khả năng điều khiển mọi hoạt động của robot từ xa thông qua Bluetooth 4.2 hoặc VEXnet. Bộ điều khiển gồm...
Liên hệ Chi tiết

Động Cơ Thông Minh V5

Động cơ thông minh V5     Động cơ thông minh V5 mạnh hơn gấp đôi so với động cơ 2 dây 393. Tích hợp đặt bộ mã hóa tích hợp và...
Liên hệ Chi tiết