MakerSpace Học Viện Kidscode STEM

MakerSpace


MakerSpace Khoa học & Công nghệ Mầm non

MakerSpace Khoa Học & Công nghệ Mầm Non        Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm, là một không gian sáng chế "Make Space" cho học...
Liên hệ Chi tiết

MakerSpace Khoa học & Công nghệ Tiểu học

MakerSpace Khoa Học & Công Nghệ Tiểu Học         Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm, là một không gian sáng chế "Make Space"...
Liên hệ Chi tiết

MakerSpace Khoa học & Công nghệ THCS

MakerSpace Khoa học & Công nghệ THCS    Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm, là một không gian sáng chế "Make Space" cho học sinh....
Liên hệ Chi tiết

MakerSpace Khoa học & Công nghệ THPT

MakerSpace Khoa học & Công nghệ THPT        Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm, là một không gian sáng chế "Make Space" cho học...
Liên hệ Chi tiết

Phòng Lab STEM Robot THPT

Phòng Lab STEM Robot THPT     Phòng Lab STEM robot nơi tập trung các các công cụ, chương trình giúp học sinh: Thiết kế, lắp ráp, chế tạo, lập trình robot.    ...
Liên hệ Chi tiết

Phòng Lab STEM Robot Mầm Non

Phòng Lab STEM Robot Mầm Non    Phòng Lab STEM robot nơi tập trung các các công cụ, chương trình giúp học sinh: Thiết kế, lắp ráp, chế tạo, lập trình...
Liên hệ Chi tiết