MakerSpace Học Viện Kidscode STEM

MakerSpace


MakerSpace Khoa học & Công nghệ Mầm non

MakerSpace Khoa Học & Công nghệ Mầm Non ...
Liên hệ Chi tiết

MakerSpace Khoa học & Công nghệ Tiểu học

MakerSpace Khoa Học & Công Nghệ Tiểu Học ...
Liên hệ Chi tiết

MakerSpace Khoa học & Công nghệ THCS

MakerSpace Khoa học & Công nghệ THCS Phòng Lab STEM là nơi...
Liên hệ Chi tiết

MakerSpace Khoa học & Công nghệ THPT

MakerSpace Khoa học & Công nghệ THPT Phòng Lab...
Liên hệ Chi tiết

Phòng Lab STEM Robot THPT

Phòng Lab STEM Robot THPT Phòng Lab STEM robot nơi tập trung các các...
Liên hệ Chi tiết

Phòng Lab STEM Robot Mầm Non

Phòng Lab STEM Robot Mầm Non Phòng Lab STEM robot nơi tập trung các...
Liên hệ Chi tiết