Liên hệ Học Viện Kidscode STEM

Liên hệ

  • Chúng tôi có nhiệm vụ khai mở và đào tạo nhân tài cho xã hội, xây nền cơ sở tri thức khoa học kỹ thuật cho thế hệ tương lai để các em bắt kịp cơ hội phát triển khi nên kinh tế chuyển sang hình thái kinh tế tri thức và công nghệ cao. KidCode tham gia vào chuỗi giá trị tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp trên toàn cầu và là thành viên năng động trong hoạt động ươm tạo và thúc đẩy sự phát triển của các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán học trên thế giới.