Phụ kiện Vex Robotics Học Viện Kidscode STEM

Phụ kiện Vex Robotics


Phụ kiện cuộc thi VIQC Slapshot 2022

Phụ kiện cuộc thi VIQC Slapshot  Bộ sản phẩm bao gồm các mảnh ghép và vật dụng cần thiết để thiết kế sân thi đấu dành cho robot VEX IQ. Một...
Liên hệ Chi tiết