VEX Robotics Học Viện Kidscode STEM

VEX Robotics


Robot VEX 123

Bộ Robot VEX 123      Được phát triển dựa trên lớp học của bạn, các Bộ Robot VEX 123 cho phép thực hiện dễ dàng. Từ bàn này sang bàn khác, hãy thiết lập...
Liên hệ Chi tiết

VEX GO Kits

Bộ robot VEX GO Kits      VEX GO Kits bao gồm các hoạt động vui chơi, hợp tác, thực hành, tư duy khuyến khích tất cả học sinh tham gia....
Liên hệ Chi tiết

VEX IQ Education Kit (2nd generation) - thế hệ 2

Robot VEX IQ Education Kit (thế hệ 2)    Robot giáo dục VEX IQ Education Kit là robot giáo dục được thiết kế giúp học sinh học lập trình, sáng tạo robot và máy thông minh...Phù hợp với...
Liên hệ Chi tiết

VEX IQ Competition Kit - 2nd generation (thế hệ thứ 2)

1. Thông tin về robot VEX IQ Competition Kit (thế hệ 2)      Robot giáo dục VEX IQ Competition Kit được nhập khẩu chính hãng từ Mỹ đạt tiêu chuẩn Hoa Kỳ có thể dễ dàng triển...
Liên hệ Chi tiết

Phụ kiện cuộc thi VIQC Slapshot 2022

Phụ kiện cuộc thi VIQC Slapshot  Bộ sản phẩm bao gồm các mảnh ghép và vật dụng cần thiết để thiết kế sân thi đấu dành cho robot VEX IQ. Một...
Liên hệ Chi tiết

Cảm Biến Khoảng Cách Robot VEX IQ

Cảm Biến Khoảng Cách Robot Vex IQ : Cảm biến khoảng cách IQ VEX sử dụng bộ vi điều khiển Texas Instruments MSP430 chạy ở tần số 16 MHz để tạo...
Liên hệ Chi tiết