VEX Robotics Học Viện Kidscode STEM

VEX Robotics


Robot VEX 123

Bộ Robot VEX 123 ...
5.500.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết
12%
Robot VEX IQ Education Kit (thế hệ thứ 2) Robot VEX IQ Education Kit (thế hệ thứ 2)

Robot VEX IQ Education Kit (thế hệ thứ 2)

Robot giáo dục VEX IQ Education Kit (thế hệ thứ 2) Robot giáo dục VEX IQ...
18.540.000₫
21.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết
8%
Robot VEX IQ Competition Kit (thế hệ thứ 2) Robot VEX IQ Competition Kit (thế hệ thứ 2)

Robot VEX IQ Competition Kit (thế hệ thứ 2)

Robot giáo dục VEX IQ Competition Kit (thế hệ thứ 2) Robot giáo dục VEX IQ...
26.800.000₫
29.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết
23%
Phụ kiện cuộc thi VIQC Slapshot 2022 Phụ kiện cuộc thi VIQC Slapshot 2022

Phụ kiện cuộc thi VIQC Slapshot 2022

- Hướng dẫn thi đấu - Hình ảnh toàn bộ phụ kiện ...
5.370.000₫
7.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Cảm Biến Khoảng Cách Robot VEX IQ

Cảm Biến Khoảng Cách Robot Vex IQ : Cảm biến khoảng cách IQ VEX...
Liên hệ Chi tiết