Robot giáo dục Học Viện Kidscode STEM

Robot giáo dục


Robot giáo dục KCBOT 1 (bản tiêu chuẩn)

Robot giáo dục KC-Bot1 KC-Bot1 là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng...
Liên hệ Chi tiết

Robot giáo dục KCBOT 1 (bản nâng cao)

Robot giáo dục KC-BOT1 (bản nâng cao) KC-Bot1 là phiên bản Robot giáo dục...
Liên hệ Chi tiết

Robot giáo dục KCBOTS

Robot giáo dục KCBOT2S KCBOT2S là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng phục vụ cho Giáo dục STEM lứa tuổi học sinh...
Liên hệ Chi tiết

Robot giáo dục KCBOT2F

Robot giáo dục KC-BOT2 (bản nâng cao) KCBOT2F là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng phục vụ cho Giáo dục...
Liên hệ Chi tiết

ROBOT QBOT

ROBOT QBOT Robot giáo dục Qbot là một robot giáo dục dựa trên nền tảng Scratch 3.0...
Liên hệ Chi tiết

Kit Robot Nhện

Kit Robot Nhện Mô tả sản phẩm: ...
3.490.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết