VEX 123 (4+) Học Viện Kidscode STEM

VEX 123 (4+)


VEX 123 Kits - Bộ robot VEX 123 cho lứa tuổi Mầm non

VEX 123 Kits Robot VEX 123 là một loại robot giáo dục được thiết kế cho trẻ em từ 4 đến 7 tuổi, được thiết kế để đáp ứng các chuẩn giáo...
Liên hệ Chi tiết

VEX 123 Classroom Bundles

VEX 123 Classroom Bundles Robot VEX 123 là một loại robot giáo dục được thiết kế cho trẻ em từ 4 đến 7 tuổi, đáp ứng các chuẩn giáo dục, được sử dụng...
Liên hệ Chi tiết

123 Field

Bộ sân VEX 123 gồm 4 mảnh sân và 8 thành xung quanh.  Mỗi mảnh sân có kích thước 9 "x 9". Sân có kích thước nhỏ gọn, có thể lắp thành nhiều...
Liên hệ Chi tiết

VEX 123 Coder Cards - Robot VEX 123

VEX 123 Coder Cards là một bộ thẻ của robot VEX 123, được thiết kế để dạy các khái niệm lập trình cho học sinh mầm non. VEX 123 Coder...
Liên hệ Chi tiết