Robot giáo dục cấp THCS Học Viện Kidscode STEM

Robot giáo dục cấp THCS


Robot giáo dục KCBOT 1 (bản nâng cao)

Robot giáo dục KC-BOT1 (bản nâng cao) KC-Bot1 là phiên bản Robot giáo dục...
Liên hệ Chi tiết

Robot giáo dục KCBOT2 (bản nâng cao)

Robot giáo dục KC-BOT2 (bản nâng cao) KCBOT2 là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng phục vụ cho Giáo dục STEM lứa...
Liên hệ Chi tiết

ROBOT ALPHABOT 2

Mô tả sản phẩm Robot AlphaBot 2 Robot AlphaBot 2 được thiết kế để sử dụng...
1.450.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Robot giáo dục KCBOT 1 (bản tiêu chuẩn)

Robot giáo dục KC-Bot1 KC-Bot1 là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng...
1.590.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết
28%
Robot giáo dục KCBOT2 (bản tiêu chuẩn) Robot giáo dục KCBOT2 (bản tiêu chuẩn)

Robot giáo dục KCBOT2 (bản tiêu chuẩn)

Robot giáo dục KC-BOT2 (bản tiêu chuẩn) KCBOT2 là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng phục vụ cho Giáo dục STEM lứa...
1.790.000₫
2.500.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết