Robot giáo dục cấp THPT Học Viện Kidscode STEM

Robot giáo dục cấp THPT


Robot giáo dục KCBOT 1 (bản nâng cao)

Robot giáo dục KC-BOT1 (bản nâng cao) KC-Bot1 là phiên bản Robot giáo dục...
Liên hệ Chi tiết

Robot giáo dục KCBOT2 (bản nâng cao)

Robot giáo dục KC-BOT2 (bản nâng cao) KCBOT2 là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng phục vụ cho Giáo dục STEM lứa...
Liên hệ Chi tiết

Robot giáo dục KCBOT 1 (bản tiêu chuẩn)

Robot giáo dục KC-Bot1 KC-Bot1 là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng...
1.590.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết
28%
Robot giáo dục KCBOT2 (bản tiêu chuẩn) Robot giáo dục KCBOT2 (bản tiêu chuẩn)

Robot giáo dục KCBOT2 (bản tiêu chuẩn)

Robot giáo dục KC-BOT2 (bản tiêu chuẩn) KCBOT2 là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng phục vụ cho Giáo dục STEM lứa...
1.790.000₫
2.500.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Kit Robot Nhện

Kit Robot Nhện Mô tả sản phẩm: ...
3.490.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết