Robot giáo dục cấp Tiểu Học Học Viện Kidscode STEM

Robot giáo dục cấp Tiểu Học


Robot mBot V1.1 bluetooth Makeblock

Robot mBot V1.1 bluetooth Makeblock         Robot mBot hay còn có cái tên gọi khác như robot lập trình mBot là dạng robot thông minh được phát triển theo mô hình giáo dục STEM, (STEAM),...
Liên hệ Chi tiết

VEX GO Kits

Bộ robot VEX GO Kits      VEX GO Kits bao gồm các hoạt động vui chơi, hợp tác, thực hành, tư duy khuyến khích tất cả học sinh tham gia....
Liên hệ Chi tiết