Lứa tuổi 15+ Học Viện Kidscode STEM

Lứa tuổi 15+


Máy tính Raspberry Pi và Python (15+)

    MÔ TẢ KHÓA HỌC + Raspberry Pi là chiếc máy tính kích thước nhỏ được tích hợp nhiều phần cứng mạnh mẽ đủ khả năng chạy hệ điều hành và cài...
Liên hệ Chi tiết