Khóa học stem/steam Học Viện Kidscode STEM

Khóa học stem/steam


LẬP TRÌNH SCRATCH LEVEL 1 (8+)

Bạn sẽ học được gì: ...
Liên hệ Chi tiết

Lập trình Scratch level 2 (8+)

MÔ TẢ KHÓA HỌC: + Chuyên...
Liên hệ Chi tiết

Hệ thống IoT và Cảm biến (11+)

MÔ TẢ KHÓA HỌC: + Ngày nay với sự phát triển mạnh...
Liên hệ Chi tiết

Vui lập trình với Arduino (11+)

MÔ TẢ KHÓA HỌC: + Arduino là board mạch lập trình...
Liên hệ Chi tiết

Lập trình ứng dụng di động App Inventor

MÔ TẢ KHÓA HỌC: + App inventor, là một ứng...
Liên hệ Chi tiết