Bộ học tập STEM cấp THPT Học Viện Kidscode STEM

Bộ học tập STEM cấp THPT


BỘ HỌC TẬP HỆ THỐNG BÁO CHÁY THÔNG MINH

BỘ HỌC TẬP HỆ THỐNG BÁO CHÁY THÔNG MINH - Học sinh được rèn luyện các...
1.290.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ học tập máy tính nhúng và Python

BỘ HỌC TẬP MÁY TÍNH NHÚNG VÀ PYTHON - Bộ học tập cung cấp cho học...
4.490.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ học tập IOT - Nông nghiệp thông minh

BỘ HỌC TẬP IOT - NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH - Bộ được trang bị nhiều cảm...
1.690.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ học tập nông nghiệp công nghệ cao

BỘ HỌC TẬP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO - Bộ được trang bị nhiều cảm biến...
1.250.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ học tập nông nghiệp tự động

BỘ HỌC TẬP NÔNG NGHIỆP TỰ ĐỘNG - Học sinh được làm quen với trồng trọt...
1.250.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ học tập Smarthome - IOT

BỘ HỌC TẬP IOT - SMARTHOME + Học trải nghiệm mô đun công nghiệp thông...
1.690.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết