Phòng LAB STEM Học Viện Kidscode STEM

Phòng LAB STEM


Phòng lab STEM mẫu giáo

Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm , là một không gian sáng chế " Make Space " cho học sinh....
83.160.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Phòng Lab STEM tiêu chuẩn cấp Tiểu học

Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm , là một không gian sáng chế " Make Space " cho học...
Liên hệ Chi tiết

Phòng Lab STEM cao cấp Tiểu học

Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm , là một không gian sáng chế " Make Space " cho học...
Liên hệ Chi tiết

Phòng Lab STEM cho các trường THPT

Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm , là một không gian sáng chế " Make Space " cho học...
Liên hệ Chi tiết