Máy CNC Học Viện Kidscode STEM

Máy CNC


Máy Khắc Laser mini 6040

Máy Khắc Laser mini 6040     Máy khắc Laser mini 6040 hoạt động giống như các loại máy khắc laser thông thường là dựa trên công nghệ laser. Có thể khắc đa...
Liên hệ Chi tiết

Máy khắc Laser 2020 - 2 W

Máy khắc Laser 2020 - 2 W    Máy khắc laser 2020 - 2 W được sử dụng để khắc hình ảnh, chữ viết lên các vật liệu như gỗ,...
Liên hệ Chi tiết