Giới thiệu cuộc thi

Bảng thi robot

Bảng R3

Bảng R2

Bảng R1

Thể lệ

       Điều 1: Đối tượng tham gia
       Đối tượng:
Học sinh tiểu học, trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) trong cả nước đăng ký dự thi theo các bảng sau:
       Bảng R1: Học sinh khối Tiểu học
       Bảng R2: Học sinh THCS
       Bảng R3: Học sinh THPT

       Điều 2: Quy định chung
       1. Yêu cầu đối với đội thi
        Mỗi đội thi đấu gồm 03 thành viên cùng cấp học và 01 giáo viên phụ trách đội thi. Đội thi phải có phân công nhiệm vụ các thành viên, khi thi đấu các thành viên sẽ phải trình bày về sự phân công này.
        Đội thi áp dụng các kiến thức đã học để thiết kế, chế tạo, lập trình cho Robot thực hiện các nhiệm vụ trên sa bàn thi đấu do Ban Tổ chức chuẩn bị.
       2. Quy định chung về robot
       • Các đội thi được sử dụng các linh, phụ kiện điện tử, các loại cảm biến khác nhau để thiết kế sản phẩm của mình.
       • Các đội tự sáng tạo phần cấu trúc, tùy chọn phần vật liệu cho khung vỏ như: Bìa, formex, mica, nhựa, sử dụng chi tiết in 3D hoặc có thể sử dụng các mẫu thiết kế robot có sẵn trên thị trường như: KCBOT(Kidscode), Isteamrobot, Garastem, Makeblock, Lego, ...
       • Mỗi đội sử dụng 01 robot đối với bảng R1, R2 và 02 robot đối với bảng R3 để thực hiện các nhiệm vụ trên sân thi đấu do Ban Tổ chức chuẩn bị.

       Điều 3: Đăng ký và toor chức các vòng thi
       1. Đăng ký tham gia
       • Thí sinh đăng ký tham gia Cuộc thi trực tiếp trên website: tainangviet.vn
       • Gửi kèm bản thuyết minh năng lực của các đội thi (theo mẫu gửi kèm) và video thuyết trình về robot.
       • Thời gian đăng ký và gửi thuyết minh, video thuyết trình: trước 17h00 ngày 22/10/2021
       2. Đăng ký tham gia

Thể lệ cuộc thi

Nội dung thi đấu bảng R2

       Bảng R2: Thí sinh Trung học cơ sở (Robot y tá)
       a. Quy định về robot
       • Mỗi đội chế tạo một Robot giao thuốc–giúp đưa thuốc vào khu vực nguy hiểm như khu cách ly bệnh nhân. Kích thước robot tối đa: 25x25x25 cm.


                                                                             Hình: Sân thi đấu.

       b. Sân thi đấu
       Sân thi đấu được thiết kế với kích thước 300 x 250 cm bao gồm:
       • 01 đường vạch đen có chiều rộng 2 cm, nền trắng.
       • 01 ô xuất phát (START) và cũng chính là đích đến cho mỗi đội chơi kích thước 30x30cm.
       • 03 lọ thuốc mỗi lọ có đường kích 5 cm, cao 8 cm được đặt trên đường line.
       • 03 phòng khám (P1,P2,P3) mỗi phòng có kích thước 10x10 cm.
       • 01 vị trí đích đến cho robot kích thước 30x30 cm.

       c. Cách thức thi đấu:
       • Các đội chơi sẽ được cung cấp 1 sân thi đấu và các đội chơi sẽ thi đấu theo hình thức online trên sân thi đấu do BTC cung cấp.

       d. Nhiệm vụ thi đấu:
       Mỗi đội chơi sẽ có 10 phút thực hiện phần thi của mình. Bắt đầu, robot sẽ xuất phát tại vị trí START trên sân thi đấu di chuyển tự động theo vạch đen. Sau đó, robot sẽ thực hiện nhiệm vụ lấy thuốc đặt vào các phòng kháng (P1, P2, P3) để giao thuốc. Mỗi lọ thuốc có màu sắc tương ứng với màu phòng bệnh, robot phải giao đúng loại thuốc vào đúng các phòng. Thuốc được đặt đúng trong các ô phòng khám thì được tính là hợp lệ. Sau khi robot giao thuốc xong sẽ tự động di chuyển về đích (vị trí START). Robot dừng lại trong ô đích thì sẽ được tính là kết thúc quá trình thi đấu. Robot đội nào hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và về đích trong thời gian nhanh nhất sẽ dành chiến thắng.
       Trường hợp, trong quá trình thi đấu robot gặp sự cố không thể hoàn thành được hết tất cả các nhiệm vụ mà thời gian thi đấu vẫn còn, thì đội chơi có quyền mang robot về vị trí xuất phát và cho robot xuất phát lại trong khi đó đồng hồ bấm giờ của BTC vẫn chạy. Tối đa các đội có 3 lần xuất phát lại, điểm số sẽ được tính tại lần xuất phát có thành tích tốt nhất.

       2. Cách tính điểm
       2.1. Tiêu chí tính điểm:

       • Thời gian thực hiện phần thi.
       • Khả năng robot thực hiện các nhiệm vụ do BTC đề ra.
       2.2. Bảng R2
       Robot bắn bóng phải thực hiện được các nhiệm vụ sau:       Tổng điểm = ((NV1 +NV2 +NV3 + NV4 + NV5) + (600 – TG)/100)
       Trong đó:
       • NV1, NV2, NV3, NV4, NV5: Là điểm cho việc robot hoàn thành các nhiệm vụ.
       • 600: Là thời gian tối đa để các đội thực hiện phần thi của mình. (10 phút tương ứng 600 giây)
       • TG: Thời gian hoàn thành phần thi của mỗi đội tính theo đơn vị giây.
       * Đội chơi nào có tổng điểm cho toàn bộ phần thi của đội mình cao nhất đội đó sẽ dành chiến thắng. Tổng điểm được tính làm tròn đến vị trí số thập phân thứ 02.
Nội dung thi đấu bảng R3

       1. Bảng R3: Thí sinh Trung học phổ thông (Robot khử khuẩn)
       a. Quy định về robot
       • Mỗi đội thi sẽ thiết kế, chế tạo và lập trình cho một Robot khử khuẩn tự động. Robot này có khả năng diệt khuẩn bằng ánh sáng và phun thuốc diệt khuẩn. Thuốc diệt khuẩn do đội thi tự pha chế nhằm đạt hiệu quả cao nhất.( thuốc diệt khuẩn có thể ở dạng chất lỏng hoặc dạng bột)
       • Kích thước robot tối đa: 30x30x20 cm


                                                                      Hình : Sân thi đấu

       b. Sân thi đấu
       Sân thi đấu được thiết kế với kích thước 350 x 300 cm bao gồm:
       o 02 vị trí xuất phát cho mỗi đội (START).
       o Hầm chui kích thước 80x40x30 cm (hình chữ nhật màu vàng) và trong hầm không có vạch đen.
       o 01 đường màu đen (line đen) có chiều rộng 2 cm, nền màu trắng.
       o 04 phòng khám kích thước 40x40x30 cm.
       o 01 Đích đến của robot ( hình tròn đỏ).

       c. Cách thức thi đấu
       • Các đội chơi sẽ được cung cấp 1 sân thi đấu và các đội chơi sẽ thi đấu theo hình thức online trên sân thi đấu do BTC cung cấp.

       d. Nhiệm vụ thi đấu
       Mỗi đội chơi sẽ có 10 phút thực hiện phần thi của mình. Bắt đầu, robot sẽ xuất phát tại vị trí START trên sân thi đấu, di chuyển tự động theo vạch đen vượt hâm (màu vàng). Bắt đầu vào hầm robot sẽ tự động bật đèn diệt khuẩn trong suốt quá trình từ lúc vào hầm đến đích. Sau khi vượt hầm robot sẽ tiếp tục di chuyển theo vạch đen đến các phòng khám (2 phòng) và dừng lại ở vạch đen của mỗi phòng để diệt khuẩn bằng cách bật đèn diệt khuẩn kết hợp tự động phun thuốc diệt khuẩn để khử khuẩn cho các phòng khám (thời gian phun thuốc diệt khuẩn tại mỗi phòng ít nhất 5 giây ). Sau đó robot sẽ tiếp tục di chuyển theo vạch đen về đích và tự động tắt đèn diệt khuẩn. Robot dừng lại trong ô đích thì sẽ được tính là kết thúc quá trình thi đấu.Robot đội nào hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và về đích trong thời gian nhanh nhất sẽ dành chiến thắng.
       Trường hợp, trong quá trình thi đấu robot gặp sự cố không thể hoàn thành được hết tất cả các nhiệm vụ mà thời gian thi đấu vẫn còn, thì đội chơi có quyền mang robot về vị trí xuất phát và cho robot xuất phát lại trong khi đó đồng hồ bấm giờ của BTC vẫn chạy. Tối đa các đội có 3 lần xuất phát lại, điểm số sẽ được tính tại lần xuất phát có thành tích tốt nhất.

       2. Cách tính điểm
       2.1. Tiêu chí tính điểm:
       • Thời gian thực hiện phần thi.
       • Khả năng robot thực hiện các nhiệm vụ do BTC đề ra.
       2.2. Bảng R3
       Robot bắn bóng phải thực hiện được các nhiệm vụ sau:       Tổng điểm = ((NV1 +NV2 +NV3 + NV4 + NV5) + (600 – TG)/100)
       Trong đó:
       • NV1, NV2, NV3, NV4, NV5: Là điểm cho việc robot hoàn thành các nhiệm vụ.
       • 600: Là thời gian tối đa để các đội thực hiện phần thi của mình. (10 phút tương ứng 600 giây)
       • TG: Thời gian hoàn thành phần thi của mỗi đội tính theo đơn vị giây.
       * Đội chơi nào có tổng điểm cho toàn bộ phần thi của đội mình cao nhất đội đó sẽ dành chiến thắng. Tổng điểm được tính làm tròn đến vị trí số thập phân thứ 02.
Ngày hộ Sáng tạo - Công nghệ toàn quốc 2021

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Hội Sáng tạo – Công nghệ toàn quốc năm 2021.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tạo ra sân chơi sáng tạo giúp học sinh, sinh viên hình thành ý tưởng, nghiên cứu khoa học, giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống. Phát triển kỹ năng mềm: kỹ năng sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phản biện…
- Khơi dậy đam mê sáng tạo, đẩy mạnh thực hành ứng dụng, định hướng nghề nghiệp, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
II. ĐỐI TƯỢNG
Là học sinh tiểu học, trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) được đăng ký thông qua các tỉnh, thành hoặc đăng ký trực tuyến thuộc các bảng thi sau:
- Bảng R1: Học sinh khối tiểu học.
- Bảng R2: Học sinh khối THCS.
- Bảng R3: Học sinh khối THPT.

Chủ đề cuộc thi

Bảng R1

Chủ đề "Robot Hỗ Trợ Nông Nghiệp

Bảng R2

Chủ đề "Robot ném còn"

Bảng R3

Chủ đề "Xây dựng bệnh viện dã chiến"

Chi tiết

Chi tiết

Chi tiết

Vòng sơ khảo

Vòng chung kết quốc gia

Vòng loại quốc gia

THỜI GIAN

Ngày 25/10/2021: Thông báo kết quả vòng sơ khảo

17h00 ngày 22/10/2021: Hạn nộp hồ sơ đăng ký vòng sơ khảo 

Ngày 30/11/2021: Gửi sa bàn mẫu cho các đội vào vòng chung kết
Ngày 05/12/2021: Họp kỹ thuật trực tuyến với các đội thi
Ngày 19/12/2021: Tổ chức thi vòng chung kết quốc gia

Ngày 27/10/2021: Gửi sa bàn thi đấu cho các đội vào vòng loại
Ngày 6/11/2021: Họp kỹ thuật trực tuyến với các đội thi
Ngày 17-18/11/2021: Tổ chức thi vòng loại quốc gia 

Hình thức thi đấu các vòng thi

Vòng sơ khảo:
Chấm hồ sơ đăng ký online chọn ra 54 đội tham gia vòng loại quốc gia (hồ sơ đăng ký gồm: 1 bản thuyết minh năng lực của đội thi và 1 video thuyết trình về robot)
Vòng loại quốc gia: 
54 đội thi lọt qua vòng sơ khảo sẽ được ban tổ chức gửi sa bàn thi đấu và hướng dẫn kỹ thuật. Ban giám khảo sẽ chấm điểm từ xa thông qua hình ảnh được livestrem trực tiếp từ các đội thi. Mỗi đội sẽ sử dụng hai máy quay để livestream toàn bộ quá trình thi đấu trên nhóm do ban tổ chức cung cấp. Ban tổ chức sẽ lấy 24 đội (tương ứng mỗi bảng R1, R2, R3 sẽ có 8 đội) có điểm số cao nhất để vào chung kết. 
Vòng chung kết quốc gia:
 Các đội thi được vào vòng chung kết sẽ được ban tổ chức gửi sa bàn mẫu để tiến hành tập luyện. Khi thi đấu thực tế các đội sẽ tiến hành trên sân thi đấu do ban tổ chức xây dựng 

01 GIẢI NHẤT
(tương ứng mỗi bảng)

TRIỆU
 ĐỒNG

3

Giải thưởng

TRIỆU ĐỒNG

1

02 GIẢI NHÌ
(tương ứng mỗi bảng)

05 GIẢI BA
(tương ứng mỗi bảng)


(Kèm giấy chứng nhận)


(Kèm giấy chứng nhận)

TRIỆU ĐỒNG

1

Đăng ký dự thi 

Ngày

Giờ

Phút

Giây

00
00
00
00

Cuộc thi sáng tạo Robotics 2021

Đăng ký ngay

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ TÀI NĂNG TRẺ

Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (Center for Vietnam Youth Talents, Science and Technology - CYTAST) là đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện chức năng tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình công tác trong lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ và tài năng trẻ; Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ và tài năng trẻ, định kỳ tổ chức tổng kết, đánh giá, đề xuất khen thưởng.

BAN TỔ CHỨC
CTCP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KIDSCODE

When I commenced the programme, I gave myself one year to challenge my thinking, change my outlook and choose my next step. This could not have been achieved without the remarkable opportunities and strategic tools afforded to me.

NHÀ TÀI TRỢ
CTCP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KIDSCODE

When I commenced the programme, I gave myself one year to challenge my thinking, change my outlook and choose my next step. This could not have been achieved without the remarkable opportunities and strategic tools afforded to me.

Đăng nhập để nhận các thông tin, ưu đãi mới nhất

Gửi đi

Số 1B Ngõ 26 Đỗ Quang, P.Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Kidscode