Cuộc thi Robot Học Viện Kidscode STEM

Cuộc thi Robot

Cuộc thi Robot tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Cuộc thi sáng tạo STEM Robot huyện Thanh Chương

Chủ đề: Robot chinh phục Đảo Chè

 

Ngày hội STEM huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

 

Cuộc thi đấu Robot tại ngày hội STEM tỉnh Thái Bình

 

Ngày hội STEM 2018: "Chạm 4.0"