Trải nghiệm(Lứa tuổi 4+) Học Viện Kidscode STEM

Trải nghiệm(Lứa tuổi 4+)


Bộ lắp ráp SEULGI ở vương quốc kì lạ - SB 203

 Bộ lắp ráp SEULGI ở vương quốc kì lạ - SB 203 :        Bộ lắp ráp SEULGI ở vương quốc kì lạ - SB 203 là giai đoạn...
Liên hệ Chi tiết

Bộ lắp ráp lịch sử cơ khí - Sciencebox basic 202

Bộ lắp ráp lịch sử cơ khí - Sciencebox basic 202 :        Bộ lắp ráp lịch sử cơ khí - Sciencebox basic 202 là giai đoạn bé lắp ghép...
2.530.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

KỸ SƯ NHÍ TỪ 5-8 TUỔI

  Level 0:  Giai đoạn mang tính chất “làm quen” trong lộ trình học tập, với các kiến thức đơn giản, thực tế, phù hợp cho học sinh từ 5 tuổi...
Liên hệ Chi tiết