Trải nghiệm(Lứa tuổi 4+) Học Viện Kidscode STEM

Trải nghiệm(Lứa tuổi 4+)


Bộ lắp ráp SEULGI ở vương quốc kì lạ - SB 203

Bộ lắp ráp SEULGI ở vương quốc kì lạ - SB 203 : ...
Liên hệ Chi tiết

Bộ lắp ráp lịch sử cơ khí - Sciencebox basic 202

Bộ lắp ráp lịch sử cơ khí - Sciencebox basic 202 : ...
2.530.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ lắp ráp mô hình ngoài trời - SB 201

Bộ lắp ráp mô hình ngoài trời - Sciencebox 201 Bộ lắp ráp mô...
2.530.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

KỸ SƯ NHÍ TỪ 5-8 TUỔI

Level 0: Giai đoạn mang tính chất “làm quen” trong lộ trình học tập, với...
Liên hệ Chi tiết