Sinh học Học Viện Kidscode STEM

Sinh học


Thiết bị chuyển đổi tín hiệu tương tự - số: VinciLab

Thiết bị chuyển đổi tín hiệu tương tự - số: VinciLab VinciLab là một thiết bị...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

CẢM BIẾN ML

CẢM BIẾN ML : Cảm biến ML hiện đại, các cảm biến kỹ thuật số I2C, có thể chuyển...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

CẢM BIẾN BT

CẢM BIẾN BT : Cảm biến CMA với đầu nối...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết