Sách STEM Học Viện Kidscode STEM

Sách STEM


Nhà thông thái 10-11 tuổi

Nhà thông thái Lớp 5 được mua bản quyền của NXB nổi tiếng thế giới Play Bac. Mỗi hộp gồm 2 quyển sách được thiết...
96.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Nhà thông thái 9-10 tuổi

Nhà thông thái Lớp 4 được mua bản quyền của NXB nổi tiếng thế giới Play Bac. Về với các độc giả nhí Việt...
96.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Nhà thông thái 8-9 tuổi

Nhà thông thái Lớp 3 (8-9 tuổi) Phương pháp vừa học vừa chơi sẽ giúp trẻ 8-9 tuổi hứng thú với việc học và khám phá...
96.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Nhà thông thái 6-7 tuổi

Vào lớp 1 là một bước ngoặt quan trọng trong...
96.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Nhà thông thái 5-6 tuổi

Nhà thông thái 5-6 tuổi – Dành cho Mẫu giáo lớn Giáo dục lứa tuổi mầm non giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Những gì...
96.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Nhà thông thái 4-5 tuổi

Giáo dục lứa tuổi mầm non giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Những gì trẻ được học trong giai đoạn này có ảnh hưởng toàn diện đến sự...
96.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết