Robot & Máy thông minh Học Viện Kidscode STEM

Robot & Máy thông minh


Robot For Kids

Bạn sẽ học được gì: + Các khối lệnh của ngôn ngữ lập trình kéo thả EasyCode. + Tạo mô phỏng trực tuyến của dự án khóa học. + Tham gia các bài...
Liên hệ Chi tiết