Phòng Lab STEM cấp Tiểu học Học Viện Kidscode STEM

Phòng Lab STEM cấp Tiểu học


Phòng Lab STEM Robot Tiểu Học

Phòng Lab STEM Robot Tiểu Học     Phòng Lab STEM robot nơi tập trung các các công cụ, chương trình giúp học sinh: Thiết kế, lắp ráp, chế tạo, lập trình robot.  ...
Liên hệ Chi tiết

MakerSpace Khoa học & Công nghệ Tiểu học

MakerSpace Khoa Học & Công Nghệ Tiểu Học         Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm, là một không gian sáng chế "Make Space"...
Liên hệ Chi tiết