Phòng Lab STEM cấp THCS Học Viện Kidscode STEM

Phòng Lab STEM cấp THCS


Phòng Lab STEM Robot THCS

Phòng Lab STEM Robot THCS     Phòng Lab STEM robot nơi tập trung các các công cụ, chương trình giúp học sinh: Thiết kế, lắp ráp, chế tạo, lập trình robot.    ...
Liên hệ Chi tiết

MakerSpace Khoa học & Công nghệ THCS

MakerSpace Khoa học & Công nghệ THCS    Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm, là một không gian sáng chế "Make Space" cho học sinh....
Liên hệ Chi tiết