Phòng Lab STEM cấp THPT Học Viện Kidscode STEM

Phòng Lab STEM cấp THPT


Phòng Lab STEM Robot THPT

Phòng Lab STEM Robot THPT     Phòng Lab STEM robot nơi tập trung các các công cụ, chương trình giúp học sinh: Thiết kế, lắp ráp, chế tạo, lập trình robot.    ...
Liên hệ Chi tiết

MakerSpace Khoa học & Công nghệ THPT

MakerSpace Khoa học & Công nghệ THPT        Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm, là một không gian sáng chế "Make Space" cho học...
Liên hệ Chi tiết