Phòng Lab STEM cấp Mầm non Học Viện Kidscode STEM

Phòng Lab STEM cấp Mầm non


Phòng Lab STEM Robot Mầm Non

Phòng Lab STEM Robot Mầm Non    Phòng Lab STEM robot nơi tập trung các các công cụ, chương trình giúp học sinh: Thiết kế, lắp ráp, chế tạo, lập trình...
Liên hệ Chi tiết

MakerSpace Khoa học & Công nghệ Mầm non

MakerSpace Khoa Học & Công nghệ Mầm Non        Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm, là một không gian sáng chế "Make Space" cho học...
Liên hệ Chi tiết