Phần mềm ứng dụng và AI Học Viện Kidscode STEM

Phần mềm ứng dụng và AI


LẬP TRÌNH SCRATCH LEVEL 1 (8+)

Bạn sẽ học được gì: ...
Liên hệ Chi tiết

Lập trình Scratch level 2 (8+)

MÔ TẢ KHÓA HỌC: + Chuyên...
Liên hệ Chi tiết

Lập trình ứng dụng di động App Inventor

MÔ TẢ KHÓA HỌC: + App inventor, là một ứng...
Liên hệ Chi tiết

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH MOBILE APP

Đăng Ký Ngay Khóa học Lập trình Mobile App - Lập trình ứng dụng...
Liên hệ Chi tiết

Lập trình với Minecraft

Bạn sẽ học được gì: + Lập trình đối tượng để di chuyển, đổi hướng và...
Liên hệ Chi tiết