Phần mềm Học Viện Kidscode STEM

Phần mềm

  1. Phần mềm Kidscode dùng để lập trình Robotics
  2. Phần mềm Kidscode v3.0 lập trình Robotics
  3. Phần mềm kidscode điều khiển Robocar cho điện thoại
  4. Sách: cách sử dụng phần mềm Kidscode
  5. Bộ phần mềm điều khiển máy cắt CNC Lazer

Video hướng dẫn chi tiết : 1.Phần mềm Kidscode :

2.Phần mềm Kidcode điều khiển Robocar cho điện thoại hệ điều hành android:

 

3.Hướng dẫn điều khiển sử dụng phần mềm điều khiển máy cắt CNC: