Phần mềm Học Viện Kidscode STEM

Phần mềm

  1. Phần mềm Kidscode dùng để lập trình Robotics
  2. Phần mềm Kidscode v2.0 lập trình Robotics
  3. Phần mềm kidscode điều khiển Robocar cho điện thoại
  4. Sách: cách sử dụng phần mềm Kidscode
  5. Bộ phần mềm điều khiển máy cắt CNC Lazer
  6. Slide bài giảng lập trình bằng phần mềm Kidscode
  7. Link cài đặt phần mềm CH340

Video hướng dẫn chi tiết : 1.Phần mềm Kidscode :

2.Phần mềm Kidcode điều khiển Robocar cho điện thoại hệ điều hành android:

3.Hướng dẫn điều khiển sử dụng phần mềm điều khiển máy cắt CNC: