Nhà phát minh điện tử Học Viện Kidscode STEM

Nhà phát minh điện tử


Khóa học: "TẬP LÀM NHÀ PHÁT MINH 2" (11+)

MÔ TẢ KHÓA HỌC: - Khoá học “Tập làm nhà phát minh” được thiết kế nhằm mục đích hỗ trợ các em học sinh tham gia các cuộc thi khoa học...
Liên hệ Chi tiết