Module Học Viện Kidscode STEM

Module


Động cơ Servo SG90

Module động cơ Servo SG90 Module động...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Module bluetooth HC-06

Module bluetooth HC-06 Với thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, giao...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Module WiFi ESP8266 V1

Module WiFi ESP8266 V1 ESP8266 là một chip tích hợp cao - System...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Module RTC DS1307

Module RTC DS1307 Module RTC DS1307 được sử dụng để cung cấp thông tin...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Mosfet IR5200

Module Mosfet IR5200 Module Mosfet IR5200 được sử dụng để đóng ngắt các thiết...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Module giao tiếp I2C

Module Giao Tiếp I2C Thông thường, để sử dụng màn hình LCD, bạn sẽ...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết