Module Học Viện Kidscode STEM

Module


Module giao tiếp I2C

Module Giao Tiếp I2C    Thông thường, để sử dụng màn hình LCD, bạn sẽ phải mất rất nhiều chân trên Arduino để điều khiển. Do vậy, để đơn giản hóa...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết