Micro:Bit Học Viện Kidscode STEM

Micro:Bit


Micro: Bit V2

Micro:Bit V2 Micro:Bit là một bảng mạch có kích thước bằng lòng bàn tay gồm...
800.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Micro: Bit Cơ Bản

Micro:Bit Cơ Bản Micro:Bit cơ bản được tích hợp sẵn các module: màn hình...
700.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết