MakerSpace tại nhà Học Viện Kidscode STEM

MakerSpace tại nhà


MakerSpace Tại Nhà

Không Gian MakerSpace Tại Nhà    MakerSpace  nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm, là một không gian sáng chế "Make Space" cho trẻ.     Mỗi gia đình có thể tự trang bị...
Liên hệ Chi tiết