Makerspace cho trường học Học Viện Kidscode STEM

Makerspace cho trường học


MakerSpace Khoa học & Công nghệ Tiểu học

MakerSpace Khoa Học & Công Nghệ Tiểu Học ...
Liên hệ Chi tiết

MakerSpace Khoa học & Công nghệ THPT

MakerSpace Khoa học & Công nghệ THPT Phòng Lab...
Liên hệ Chi tiết

MakerSpace Khoa học & Công nghệ THCS

MakerSpace Khoa học & Công nghệ THCS Phòng Lab STEM là nơi...
Liên hệ Chi tiết

MakerSpace Khoa học & Công nghệ Mầm non

MakerSpace Khoa Học & Công nghệ Mầm Non ...
Liên hệ Chi tiết