Lứa tuổi 6+ Học Viện Kidscode STEM

Lứa tuổi 6+


Bộ lắp ráp SEULGI ở vương quốc kì lạ - SB 203

Bộ lắp ráp SEULGI ở vương quốc kì lạ - SB 203 : ...
Liên hệ Chi tiết

Bộ lắp ráp lịch sử cơ khí - Sciencebox basic 202

Bộ lắp ráp lịch sử cơ khí - Sciencebox basic 202 : ...
2.530.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ lắp ráp mô hình ngoài trời - SB 201

Bộ lắp ráp mô hình ngoài trời - Sciencebox 201 Bộ lắp ráp mô...
2.530.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ lắp ráp xe đua địa hình - Sciencebox basic

Bộ lắp ráp xe đua địa hình - Sciencebox basic: ...
407.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ lắp ráp súng bắn thun - Rubber Gun - sb basic

Bộ lắp ráp súng bắn thun - sb basic : Bộ lắp...
352.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết