Linh phụ kiện Học Viện Kidscode STEM

Linh phụ kiện


Micro:bit Inventors Kit

1 x tấm gắn. 1 x chiết áp - Loại dọc 100K. 1 x Finger Adjust Spindle 2 x miếng đệm nhựa 10mm. 1 x Sticky Fixer cho bộ pin. 1 x Breadboard nhỏ. 1 x Finger Adjust Spindle 4 x Công...
Liên hệ Chi tiết

Arduino Sensor Kits (ELEGOO Upgraded 37 in 1 Sensor Modules Kit)

Thông số kỹ thuật: 1 x Small passive buzzer module KY-006 1 x 2-color LED module KY-011 1 x Hit sensor module KY-031 1 x Vibration switch module KY-002 1 x Photo...
Liên hệ Chi tiết

Bộ khởi động cho Arduino UN0 R3 - UN0 R3 Breadboard

Danh sách linh kiện:  UNO R3 CH340 x1  Breadboard x1  Cáp USB x1 Tránh chướng ngại vật x1  Cảm biến độ ẩm đất x1  Mô-đun cảm biến âm thanh x1  Mô-đun cảm biến phát hiện đòn bẩy...
Liên hệ Chi tiết

BBC micro:bit Club Bundles-10 Starter Kits for The Classroom

Các tính năng và thông số kỹ thuật: BBC micro:bit V2: CPU ARM Cortex-M32 4-bit Vi điều khiển chính: Nordic Semiconductor nRF52833 Tốc độ: 64MHz Kích thước bộ nhớ: 512KB Flash Kích thước RAM: RAM 128KB Giao diện USB: NXP KL27Z với RAM 32KB Màn...
Liên hệ Chi tiết