Lập trình nhúng IoT Học Viện Kidscode STEM

Lập trình nhúng IoT


Khóa học: "TẬP LÀM NHÀ PHÁT MINH 2" (11+)

MÔ TẢ KHÓA HỌC: - Khoá học “Tập làm nhà phát minh” được thiết kế nhằm mục đích hỗ trợ các em học sinh tham gia các cuộc thi khoa học...
Liên hệ Chi tiết

Hệ thống IoT và Cảm biến (11+)

MÔ TẢ KHÓA HỌC: + Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ đã tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội...
Liên hệ Chi tiết

Vui lập trình với Arduino (11+)

MÔ TẢ KHÓA HỌC:  + Arduino là board mạch lập trình thông dụng, phổ biến và dễ dàng sử dụng trên toàn thế giới hiện nay. Chính vì thế, tính ứng...
Liên hệ Chi tiết