Kỹ thuật Học Viện Kidscode STEM

Kỹ thuật


CẢM BIẾN ML

CẢM BIẾN ML : Cảm biến ML hiện đại, các cảm biến kỹ thuật số I2C, có thể chuyển...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

CẢM BIẾN BT

CẢM BIẾN BT : Cảm biến CMA với đầu nối...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết