Khám phá( Lứa tuổi 6+) Học Viện Kidscode STEM

Khám phá( Lứa tuổi 6+)


Robot For Kids

Bạn sẽ học được gì: + Các khối lệnh của ngôn ngữ lập trình kéo thả EasyCode. + Tạo mô phỏng trực tuyến của dự án khóa học. + Tham gia các bài...
Liên hệ Chi tiết