Khám phá( Lứa tuổi 6+) Học Viện Kidscode STEM

Khám phá( Lứa tuổi 6+)


Tự học lập trình Scratch

Khóa học Lập trình Scratch Với phương châm “Learn to code, code to learn” , Kidscode tổ chức khóa...
Liên hệ Chi tiết

Robot For Kids

Khóa học Robot For Kids 1.Robotics và chương trình học STEM. Robotics ...
Liên hệ Chi tiết