Jetson Nano Học Viện Kidscode STEM

Jetson Nano


Bộ AI JetBot 2GB, Robot AI

Bộ AI JetBot 2GB, Robot AI : ...
Liên hệ Chi tiết

Combo NVIDIA Jetson Nano Cơ Bản

Combo NVIDIA Jetson Nano Cơ Bản : Robot thông minh luôn là dự án...
Liên hệ Chi tiết

Combo NVIDIA Jetson Nano 2GB Cơ Bản

Combo NVIDIA Jetson Nano 2GB Cơ Bản : Jetson Nano 2GB xử lý tác vụ AI nhanh hơn từ 8...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Mạch Waveshare UPS Module For Jetson Nano

Mạch Waveshare UPS Module For Jetson Nano : ...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Vỏ Case NVIDIA Jetson Nano Kèm Quạt

Vỏ Case NVIDIA Jetson Nano Kèm Quạt : ...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết