Đồ chơi stem lứa tuổi 11+ Học Viện Kidscode STEM

Đồ chơi stem lứa tuổi 11+


Máy tự vẽ

Sản phẩm là mô hình máy tự vẽ, được kết hợp giữa các cơ cấu chuyển động đơn giản để tạo ra sản phẩm vẽ.  
Liên hệ Chi tiết