Đồ chơi STEM Học Viện Kidscode STEM

Đồ chơi STEM


Bee-Bot

Robot Beebot Bee-Bot là một robot thú vị được thiết kế để sử dụng cho trẻ nhỏ. Robot...
Liên hệ Chi tiết

Bộ lắp ghép STEM (Lứa tuổi 6+)

Bộ lắp ghép STEM Bộ lắp ghép STEM không những giúp con...
540.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ lắp ghép STEM (Lứa tuổi 7+)

Bộ lắp ghép STEM Bộ lắp ghép STEM không những giúp con bạn có tư duy khoa học tốt,...
560.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ lắp ghép STEM (Lứa tuổi 9+)

Bộ lắp ghép STEM Bộ lắp ghép STEM không những giúp con bạn có tư duy...
790.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ lắp ghép STEM(Lứa tuổi 8+)

Bộ lắp ghép STEM Bộ lắp ghép STEM không những giúp con bạn có...
800.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ lắp ghép STEM 2 (Lứa tuổi 9+)

Bộ lắp ghép STEM Bộ lắp ghép STEM không những giúp con bạn có...
899.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết