demo Học Viện Kidscode STEM

demo


Mạch Điều Khiển Robot VEX IQ

Mạch điều khiển Robot VEX IQ :     Mạch điều khiển Robot VEX IQ có 12 Cổng thông minh giống nhau. Cắm bất kỳ thiết bị VEX IQ nào vào bất kỳ cổng...
Liên hệ Chi tiết

Động Cơ Robot VEX IQ

ĐỘNG CƠ VEX IQ     Động cơ robot VEX IQ sử dụng bộ vi điều khiển Texas Instruments MSP430 chạy ở tốc độ 16 MHz để xử lý các yêu cầu,...
Liên hệ Chi tiết