demo Học Viện Kidscode STEM

demo


Mạch Điều Khiển Robot VEX IQ

Mạch điều khiển Robot VEX IQ : Mạch điều khiển Robot VEX IQ...
Liên hệ Chi tiết

Động Cơ Robot VEX IQ

ĐỘNG CƠ VEX IQ Động cơ robot VEX IQ sử dụng bộ vi điều...
Liên hệ Chi tiết