Đào tạo giáo viên Học Viện Kidscode STEM

Đào tạo giáo viên


Khóa tập huấn giáo viên STEM

Thầy cô sẽ học được gì sau khi tham gia khóa tập huấn giáo viên STEM ...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Lập trình Scratch cho giáo viên

Khóa học lập trình dành cho giáo viên (Lập trình Scratch) ...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Lập trình Python cho giáo viên

Bạn sẽ học được gì: + Đi sâu vào...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

STEM Robotics cơ bản cho giáo viên

Bạn sẽ học được gì: + Những bài...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết