Đào tạo giáo viên Học Viện Kidscode STEM

Đào tạo giáo viên


Khóa học tập huấn giáo viên STEM

Thầy cô sẽ học được gì: Về lý thuyết: ...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Lập trình Scratch cho giáo viên

Những vấn đề bạn được tiếp cận: + Một ngôn...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Lập trình Python cho giáo viên

Bạn sẽ học được gì: + Đi sâu vào...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

STEM Robotics cơ bản cho giáo viên

Bạn sẽ học được gì: + Những bài...
1₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết