Tất cả sản phẩm tagged "đồ chơi công nghê" Học Viện Kidscode STEM

Tất cả sản phẩm


VEX 123 Kits - Bộ robot VEX 123 cho lứa tuổi Mầm non

VEX 123 Kits Robot VEX 123 là một loại robot giáo dục được thiết kế cho trẻ em từ 4 đến 7 tuổi, được thiết kế để đáp ứng các chuẩn giáo...
Liên hệ Chi tiết

MakerSpace Khoa học & Công nghệ Tiểu học

MakerSpace Khoa Học & Công Nghệ Tiểu Học         Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm, là một không gian sáng chế "Make Space"...
Liên hệ Chi tiết

MakerSpace Khoa học & Công nghệ Mầm non

MakerSpace Khoa Học & Công nghệ Mầm Non        Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm, là một không gian sáng chế "Make Space" cho học...
Liên hệ Chi tiết