Chế tạo(Lứa tuổi 11+) Học Viện Kidscode STEM

Chế tạo(Lứa tuổi 11+)


Robot For Kids

Đăng Ký Ngay Khóa học Robot For Kids 1.Robotics và chương trình học...
Liên hệ Chi tiết

Học Arduino cùng KidsCode - Easy Arduino

Đăng Ký Ngay Học Arduino cùng KidsCode - Easy Arduino - Cách mạng công...
Liên hệ Chi tiết

KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHÓA HỌC KHOA HỌC MÁY TÍNH(COMPUTER SCIENCE VỚI PYTHON VÀ RASBERRY PI) Giáo...
2.700.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH MOBILE APP

Đăng Ký Ngay Khóa học Lập trình Mobile App - Lập trình ứng dụng...
Liên hệ Chi tiết