Bộ học tập STEM cấp Tiểu Học Học Viện Kidscode STEM

Bộ học tập STEM cấp Tiểu Học


BỘ HỌC TẬP THỢ MỘC NHÍ

BỘ HỌC TẬP THỢ MỘC NHÍ Là những vật dụng thiết bị: Cưa, kìm, búa, đinh, gỗ,…. Được thiết kế thành những bài học với nhiều chủ đề khác nhau như: Gia đình,...
Liên hệ Chi tiết

BỘ HỌC TẬP ROBOT HUNA 3

BỘ HỌC TẬP ROBOT HUNA 3 Huna Robo Science Class 3 SC3 (200 Chi Tiết) là sản phẩm chuyên về robot với hơn 200 chi tiết được trang bị 1 Buzzer Board,...
2.750.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ HỌC TẬP ROBOT HUNA 2

BỘ HỌC TẬP ROBOT HUNA 2 Huna Robo Science Class 2 SC2 (200 Chi Tiết)là sản phẩm chuyên về robot với hơn 200 chi tiết được trang bị 1 Cds Sensor (cảm...
3.080.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết