Bộ học tập STEM cấp Tiểu Học Học Viện Kidscode STEM

Bộ học tập STEM cấp Tiểu Học


Robot VEX 123

Bộ Robot VEX 123 ...
5.500.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

BỘ HỌC TẬP THỢ MỘC NHÍ

BỘ HỌC TẬP THỢ MỘC NHÍ Là những vật dụng thiết bị: Cưa, kìm, búa, đinh,...
1.390.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

BỘ HỌC TẬP ROBOT HUNA 3

BỘ HỌC TẬP ROBOT HUNA 3 Huna Robo Science Class 3 SC3 (200 Chi Tiết) là...
2.750.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ HỌC TẬP ROBOT HUNA 2

BỘ HỌC TẬP ROBOT HUNA 2 Huna Robo Science Class 2 SC2 (200 Chi Tiết)là sản...
3.080.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết